Comunicació és vincle

Comunicació és vincle

Un servei de comunicació estratègica requereix d’un vincle entre consultor i client que generi confiança i permeti incorporar el coneixement que s’adquireix a través de l’exploració, les tècniques emprades i els canvis que s’introdueixen.
La incorporació d’aquest coneixement i que prén forma comunicativa, MAE el formula a través de tres tipus de vincle amb el client.

MAE TUTORIAL
El client demanda un servei que respongui a necessitats concretes de tipus tàctic. Assessoraments puntuals davant de situacions puntuals o bé com a orientació permanent sobre el desenvolupament d’estratègies dissenyades per ell mateix.

MAE INVOLVED
Un segon nivel que implica un nivel superior d’involucració en el projecte del client. Implica definició de l’objectiu de comunicació i la utilització de tècniques que generin coneixement per a l’adopció de decisions en relació al pla de comunicación.

MAE ENGAGED
Aquest nivell de vinculació amb el client representa l’adopció dun grau de compromís màxim amb el seus objectius. Implica l’acompanyament en la definició dels objectius, l’utilització de tècniques d’exploració de coneixement i la construcció d’una estraègia comunicativa que es desenvolupi a través d’un Pla de comunicació Integral i d’un Pla d’Acció que ataquin la configuració i el posicionament de la marca, així com a la pròpia cultura comunicativa de l’organització.

Nuevo Documento de Microsoft Word

 

 

 

 

Compartir és guanyar!